Consument

ZKN kan u geen individuele kliniek adviseren. De keuze voor een kliniek ligt altijd bij uzelf. Wel kunnen wij u garanderen dat klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan zeer strenge eisen op het gebied van medisch specialisten en de zorgomgeving. Klinieken worden hierop jaarlijks gecontroleerd.

Het ZKN-keurmerk ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van klinieken aangesloten bij ZKN. Twee onafhankelijke certificeringsinstanties controleren jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van de medische zorg op een groot aantal aspecten. Klinieken werken met geregistreerde medisch specialisten. Operatiekamers en andere ruimten in een kliniek, moeten voldoen aan zeer hoge eisen voor wat betreft hygiëne en veiligheid. Daarbij verwachten wij van onze klinieken dat zij buitengewone aandacht besteden aan service en prettige zorgomstandigheden. Met het ZKN-keurmerk garanderen wij u dus een hoge zorgkwaliteit.

Is uw behandeling medisch noodzakelijk? Dan betaalt uw zorgverzekeraar volledig of gedeeltelijk de behandeling. Kiest u zelf voor een correctie aan uw lichaam (zoals een borstvergroting of het verbeteren van uw zicht) dan is die meestal niet verzekerd. Vraag uw verzekeraar of kliniek naar wat u vergoed krijgt.

ZKN kan u geen individuele kliniek adviseren. Wel adviseren wij u altijd een kliniek met het ZKN-keurmerk te kiezen. Klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan zware kwaliteits- en veiligheidseisen die jaarlijks worden getoetst door de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa of LRQA (Lloyds).

Op deze pagina met de zoekfunctie kunt u een kliniek opzoeken. Staat een kliniek er niet tussen? Dan heeft deze kliniek niet het ZKN-keurmerk.

Het ZKN kandidaat-lidmaatschap houdt in dat de kliniek bezig is met het behalen van het ZKN-keurmerk. De kliniek heeft één jaar na aanmelding als kandidaat-lid de tijd om aan alle zware kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen.

Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit en veiligheid van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat. Klinieken met het ZKN-keurmerk voldoen aan zware kwaliteits- en veiligheidseisen en worden jaarlijks hierop gecontroleerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. 

Klinieken met het ZKN-keurmerk leveren zorg van topkwaliteit. Bovendien wordt elke kliniek met het ZKN-keurmerk jaarlijks door onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa of LRQA (Lloyds) gekeurd.

Als u ontevreden bent over de behandeling, moet u deze onvrede of klacht(en) kunnen melden. Om de redenen van de klachten zo snel mogelijk weg te nemen heeft iedere kliniek een klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Informeer daarom zelf bij uw kliniek naar de klachtenprocedure. Indien deze voor u niet duidelijk is, kunt u de volgende stappen doorlopen:

  1. Bent u ontevreden? Dan is de eerste stap om contact op te nemen met uw behandelaar in de kliniek;
  2. Komt u er samen niet uit, is de tweede stap dat u contact opneemt met de klachtenfunctionaris. Elke kliniek met het ZKN-keurmerk heeft een klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Informatie over de klachtenfunctionaris kunt u inwinnen bij de betreffende kliniek;
  3. Komt u er vervolgens niet uit met de klachtenfunctionaris, dan is de derde stap dat u uw klacht schriftelijk indient bij de directie van de kliniek.

Indien u na de behandeling nog ontevreden bent, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt bij een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, een klacht bij de tuchtrechter indienen.
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,--.  Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. Lees voor meer informatie de brochure van De Geschillencommissie.

De keuze voor een ziekenhuis of kliniek ligt aan de aard van uw aandoening. Uw verwijzer kan u hierin adviseren. Planbare zorg wordt voor een groot gedeelte aangeboden door zelfstandige klinieken. ZKN adviseert om voor planbare zorg naar een kliniek te gaan met het ZKN-keurmerk. Klinieken met het keurmerk staan garant voor een hoge kwaliteit en veiligheid van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar úw gezondheid centraal staat.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: