Klinieken kunnen helpen wachtlijsten ziekenhuizen weg te werken

Drie voorbeelden van klinieken die samenwerken met ziekenhuizen om wachtlijsten aan te pakken waren recent in het nieuws. Dit is hard nodig nu sommige ziekenhuizen opnieuw (een deel van) de zorg moeten afschalen door corona waardoor patiënten langer moeten wachten op hun behandeling. Door de samenwerking met klinieken kan een deel van de zorg toch doorgang vinden. 

Lees verder...
Nieuws - 15/04/2021

Vereniging ZKN in cijfers

ZKN heeft haar nieuwe kengetallen gepubliceerd. In 2021 heeft de vereniging 132 leden met het ZKN-keurmerk, deze leden leveren zorg op 425 locaties. ZKN heeft ook 7 kandidaat-leden die in het traject zitten om het keurmerk te behalen. 76% van de klinieken focust op één medisch specialisme en biedt bijvoorbeeld alleen oogheelkunde of alleen urologie.

Lees verder...
Nieuws - 14/04/2021

Artikel voorzitter ZKN: de juiste zorg...

ZKN-voorzitter, Hanneke Klopper, schreef een blog voor Skipr naar aanloop van Het Grote Zorgdebat van 8 maart. Over waarom de planbare zorg een eigen financieel kader nodig heeft en waarom dat een win-win zou zijn voor alle partijen in de zorg én de patiënt. 

Lees verder...
Nieuws - 09/03/2021

Vanavond: Het Grote Zorgdebat

Vanavond vindt Het Grote Zorgdebat plaats waarbij kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen over de zorg van de komende jaren debatteren in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. ZKN is een van de organisatoren van het debat.

Lees verder...
Nieuws - 08/03/2021

Het Grote Zorgdebat - maandagavond 8 maart 2021 (online editie)

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Tijdens Het Grote Zorgdebat debatteren kandidaat-Kamerleden van elf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. ZKN is een van de organisatoren van het debat.

Lees verder...
Nieuws - 23/02/2021

Nieuwe CAO zelfstandige klinieken voor 2021

21-01-2021 | ZKN, de branchevereniging voor zelfstandige klinieken en vakbond AVV hebben deze week een nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2021. Deze cao is van toepassing op de ongeveer 6000 medewerkers van de klinieken die zijn aangesloten bij ZKN.

Lees verder...
Nieuws - 21/01/2021