Reactie ZKN op verkennend onderzoek Nivel

Nivel heeft een eerste onderzoek uitgevoerd bij enkele zelfstandige klinieken. Het is een onderzoek, waar gezien de beperkte reikwijdte (10 klinieken) en het ontbreken van een inhoudelijke beoordeling door medisch specialisten geen echte conclusies aan verbonden kunnen worden.

Lees verder...
Nieuws - 22/01/2018