Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) behartigt sinds 1990 de belangen van 171 (kandidaat-)leden, die samen 337 vestigingen door heel Nederland hebben. Klinieken met een ZKN-keurmerk leveren somatisch curatieve medisch-specialistische zorg. Dit kan zowel verzekerd als niet-verzekerd zijn en wordt intra- en extramuraal aangeboden. Omdat ze zich focussen op specifieke patiëntengroepen is de zorg doelmatig en van hoge kwaliteit. Kenmerkend voor ZKN-klinieken is het innovatieve en ondernemende karakter. Dit hebben zij te danken aan vernieuwende behandelwijzen en de vooruitstrevende wijze waarop zij proces en organisatie hebben ingevuld. Niet voor niets is zorgvernieuwend Nederland bij ZKN aangesloten.

ZKN-leden hebben allemaal het ZKN-keurmerk. Het ZKN-keurmerk bestond in 2016 tien jaar. Het staat voor medische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, geen wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg. Elk jaar controleren de onafhankelijke certificeringsinstanties Kiwa en LRQA (Lloyds) of de ZKN-klinieken voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Klinieken met een ZKN-keurmerk zijn voorlopers in de zorg. ZKN vertegenwoordigt haar leden bij partners in de zorg zoals patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, NZa en Zorgverzekeraars. Er werken acht mensen op het bureau van ZKN.

Voor ZKN zoeken wij een:

Senior Beleidsmedewerker Financiering & Contractering (40 uur)


Projectteam Subsidie VIPP 
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de relatie tussen de arts en patiënt; patiënten zijn bijvoorbeeld veel mondiger geworden en kunnen via handige apps en sites steeds meer regie over hun eigen gezondheid nemen. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken zullen de komende jaren hun ICT infrastructuur zo moeten aanpassen dat alle Nederlanders in 2020 digitale toegang hebben tot hun eigen medische dossier. Om zowel de aangesloten zelfstandige klinieken als alle overige zelfstandige klinieken te helpen om zorg en service voor patiënten te verbeteren heeft ZKN een subsidie gekregen van het ministerie van VWS. Een nieuw projectteam (8 FTE) zal deze klinieken gaan helpen aan de slag te gaan met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van o.a. patiënten portalen en apps; een kans voor klinieken om hun innovatieve en slagvaardige karakter te tonen. Tegelijkertijd zal dit team klinieken ondersteunen met de aansluiting op het Landelijk Implantaten Register.

PolderBanen ondersteunt ZKN met de werving van het projectteam en is op zoek naar: