De ZKN governance code is vernieuwd. De code, die in 2019 door ZKN werd gelanceerd, heeft als doel de bestuurlijke verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering van klinieken te verankeren. Vanaf 1 maart 2022 is deze nieuwe versie van de code een vast onderdeel van de jaarlijkse ZKN-keurmerk audit. De code, is afgelopen jaar geëvalueerd door een team van leden, bestuur en bureau. 

Wat is er nieuw?
Op basis van deze evaluatie is er in de vernieuwde code meer aandacht voor thema’s als duurzaamheid en goed werkgeverschap. De bepalingen over ondernemerschap uit de code van 2019 hebben inmiddels een plek gekregen in wetgeving. Daarom is er in de vernieuwde code een verwijzing opgenomen naar de Wtza.

Over de ZKN governance code
De ZKN governance code beschrijft criteria waaraan ZKN-klinieken moeten voldoen op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid, Leren & Verbeteren en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Jaarlijks wordt getoetst of klinieken voldoen aan deze criteria d.m.v. een self-assessment.

Dit self-assessment is met de vernieuwing van de code ook aangepast. Bestuurders van ZKN-klinieken toetsen met dit self-assessment in hoeverre zij voldoen aan de verschillende criteria van de governance code. Het self-assessment is een verplicht onderdeel van de ZKN-keurmerk audit. Klinieken kunnen het self-assessment hier vinden. 

De ZKN governance code is aanvullend aan de Zorgbrede Governancecode Zorg en het ZKN-keurmerk welke de zorgkwaliteit in klinieken borgt. Onderstaande animatie geeft meer uitleg over de aanleiding, inhoud en doel van de code.


Bekijk hier de ZKN governance code (2022)