Inhaalzorg en wegwerken wachtlijsten kan ook in Nederland door inzet van zelfstandige klinieken

Zoetermeer, 07 juni 2022 – Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) pleit ervoor om voor het wegwerken van wachtlijsten die zijn ontstaan door corona uitgestelde behandelingen, eerst de capaciteit in Nederlandse klinieken en ziekenhuizen volledig te benutten voordat er afspraken worden gemaakt met buitenlandse zorginstellingen. Klinieken hebben op dit moment nog capaciteit om extra patiënten van planbare focuszorg te voorzien.

Door corona wachten naar schatting nog 100 tot 120 duizend* patiënten op een behandeling. Gisteren liet Alex Friedrich, de bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis in Münster, weten dat ziekenhuizen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen op grote schaal kunnen bijdragen aan het wegwerken van de Nederlandse wachtlijsten.

In het belang van de patiënten is het noodzakelijk dat er actief naar oplossingen wordt gezocht, zeker met het oog op een mogelijke opleving van corona in het najaar. “We zien een rol weggelegd voor buitenlandse ziekenhuizen als het gaat om hoogcomplexe zorg, maar alleen als dat nog nodig is zodra alle zorgcapaciteit in Nederland volledig wordt benut”, aldus Paulette Timmerman, directeur van Zelfstandige Klinieken Nederland.

Uit een rondvraag onder ZKN-leden blijkt dat klinieken nog extra capaciteit hebben om verder op te schalen voor de behandeling van patiënten die (uitgestelde) planbare focuszorg nodig hebben. Door ook de volledige capaciteit van klinieken te benutten, kunnen klinieken bijdragen aan de continuïteit van de planbare focuszorg én het ontlasten van de ziekenhuizen. Ziekenhuizen kunnen hun capaciteit zo nog optimaler benutten door zich te richten op urgente en hoogcomplexe zorg. Patiënten kunnen zo bovendien dichter bij huis sneller worden geholpen. Daarnaast hebben Nederlandse klinieken en zorgverzekeraars al een contractuele relatie.

Om de capaciteit van klinieken in Nederland volledig te kunnen benutten, is het van belang dat in kaart wordt gebracht welke patiënt momenteel waar wacht, waar capaciteit beschikbaar is en dat er actief intercollegiaal en via zorgbemiddeling wordt doorverwezen naar zorginstellingen waar het snelst plek is. Hierin hebben zorgverzekeraars, ziekenhuizen en klinieken hun eigen verantwoordelijkheid. ZKN is op dit moment o.a. met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in gesprek over hoe de beschikbare capaciteit van de zorg zo volledig mogelijk kan worden benut.

*Monitor Toegankelijkheid van Zorg – 30 mei 2022, NZA
 

Actuele cijfers capaciteit klinieken

  • Zelfstandige klinieken hebben in 2022 wekelijks ca. 30% meer patiënten gezien dan in dezelfde periode in een regulier zorgjaar (2019), en ongeveer evenveel als in de eerste maanden van 2021. Op jaarbasis gaat dit dus om ongeveer 300.000 patiënten die extra worden geholpen bovenop de 1 miljoen patiënten die jaarlijks naar een kliniek gaan (Bron: Monitor Toegankelijkheid van zorg, mei 2022).
  • Uit de recente kengetallen van ZKN-leden blijkt dat de 30% extra patiënten geholpen zijn met slechts een toename van 1,5% aan medewerkers. Binnen de bestaande capaciteit, met extra inzet van medewerkers, hebben klinieken alles op alles gezet om maximaal efficiënt te werken om zoveel mogelijk patiënten te helpen.