Vandaag, 23 augustus, stuurden wij onze inbreng aan de betrokkenen bij de formatietafel en de MSZ. ZKN bepleit om op korte termijn het gesprek over een zogenaamd electief of planbaar akkoord voor de MSZ te starten. ZKN meent dat juist de planbare zorg zich erg goed leent voor afspraken die de nadelen en zorginhoudelijke omissies van de huidige HLA’s kunnen ondervangen en tegelijk inzetten op zorginhoudelijke doelen, financiële doelen en andersoortige prikkels.

Een eigen akkoord voor de planbare zorg zou:

  • de financiële ontvlechting bewerkstelligen van de verschillende zorgsoorten binnen de MSZ;
  • reguliere patiëntenzorg minder afhankelijk maken van overige uitgaven in de MSZ;
  • de focus leggen op het daadwerkelijk organiseren van de zorg rondom de patiënt;
  • transparantie bieden over de werkelijke tarieven van deze verrichtingen;
  • goede prestaties van zorginstellingen op Passende Zorg en patiënttevredenheid belonen met bijbehorende financiële ruimte in de contractering;
  • daarmee een betere, gefocuste organisatie van de planbare zorg stimuleren.

De planbare medisch specialistische zorg is een veld dat overzichtelijk is. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat - als men wil - daar bij uitstek samenwerking tussen de verschillende aanbieders plaats kan vinden. Tegelijkertijd speelt de werking van de markt nog steeds een goede rol om de juiste zorg op de juiste plek ook steeds bij de juiste patiënt te krijgen. Nergens in de zorg kan innovatie zo goed hand in hand gaan met doelmatigheid en tegelijkertijd de stem van de patiënt gehoord worden.

U leest onze gehele brief hier.


Voor (pers)vragen kunt u contact opnemen via info@zkn.nl.