15-11-2021 | Zoals voorgaande jaren heeft ZKN een eigen analyse gemaakt van de resultaten van klinieken op de IGJ-indicatoren: Het Resultaat Gemeten dat u hierbij aantreft. Het overall beeld is dat ZKN-klinieken ook in 2020 weer prima presteren. Het aantal klinieken dat in de ZKN-evaluatie een goede score krijgt is weer net iets hoger dan in 2019. Maar er is ook ruimte voor verbetering op een aantal indicatoren. Welke dat zijn en welke acties ZKN hierop onderneemt, valt in het rapport te lezen. Zij komen in grote lijnen overeen met de punten in de rapportage van de IGJ (Het Resultaat Telt).

De in de rapportage van de IGJ genoemde stijging van het aantal her-operaties betreft de cosmetische zorg. Het is van belang voor de IGJ om juist in de aanwas van klinieken op dit gebied buiten het ZKN-ledenbestand daarop goed te blijven monitoren. Deze stijging, die voor ZKN-klinieken welliswaar heel gering is, wordt herkend en heeft de aandacht.

We vinden het ook van belang dat de IGJ met de publicatie Het Resultaat Telt oproept om meer aan patiënttevredenheidsonderzoek te doen. Voor ZKN-leden is dergelijk onderzoek verplichte kost om voor ons keurmerk in aanmerking te komen. Maar los daarvan moet patiënttevredenheid tot het DNA van klinieken horen. Ook bij nieuwe toetreders en niet-leden.

ZKN meet jaarlijks of het ZKN-keurmerk een toegevoegde waarde heeft. Daartoe wordt een vergelijking gemaakt tussen ZKN-klinieken, niet ZKN-klinieken en niet ZKN-klinieken met een ander keurmerk. We zien dat de gemiddelde score van de ZKN-klinieken beter is dan van niet-ZKN-klinieken, met en zonder (overige) keurmerk. Maar desalniettemin dienen we met de jaarlijkse feedback uit de analyses van IGJ en onze eigen conclusies in de hand aan de slag te blijven met verbeterpunten. Met voortdurende inzet op onze audits, de ZKN-academie en onze rondetafelgesprekken over de governance binnen onze klinieken.

Voor uw vragen of suggesties over kwaliteit van zorg staan wij altijd open.