Nieuwsbericht, 22-10-21

De looptijd van de cao ZKN eindigt op 31 december aanstaande. Op 21 oktober jl. hebben ZKN en vakbond AVV hun ideeën voor de nieuwe cao ZKN aan elkaar toegelicht. Zelfstandige klinieken die lid zijn van ZKN en verzekerde zorg aanbieden vallen onder de cao ZKN en zijn automatisch gedispenseerd van de cao Ziekenhuizen.

ZKN vraagt in haar inzetbrief aandacht voor de bijzondere periode die achter ons ligt en voor de situatie waarin de zelfstandige klinieken zich nu bevinden. Daarnaast is gewezen op de verschillen van het ‘werken in een zelfstandige kliniek’ in vergelijking met het werk in een ziekenhuis als 24/7 functionerende zorginstelling. Bij de zelfstandige klinieken werken medewerkers in kleine teams in brede functies met grote betrokkenheid aan het verlenen van laagcomplexe, kwalitatief hoogwaardige planbare zorg met veel aandacht voor hospitality en het welbevinden van de patiënt.

Vanuit deze context heeft ZKN voorgesteld om te komen tot een tweejarige cao, met een beloningsontwikkeling voor medewerkers die recht doet en rekening houdt met de inzet van medewerkers, de kenmerken van het ‘werken in een zelfstandige kliniek’ en de positie van de klinieken binnen de zorgbranche. Daarnaast is een aantal voorstellen gedaan om de cao op onderdelen aan te passen.

De komende weken vinden de onderhandelingen op basis. Het streven is om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen.