Zelfstandige Klinieken staan bekend als vernieuwers in de zorg. Omdat ze kleinschaliger zijn, kunnen ze sneller nieuwe methoden toepassen. Ze verbeteren niet alleen de zorg, maar ook zichzelf. Vanaf 1 januari 2016 zijn ZKN-klinieken verplicht om te meten hoe patiënten de uitkomsten van de zorg ervaren.


Zorgladder

In december 2015 heeft ZKN, als aanjager van transparantie, het initiatief genomen om Zorgladder te ontwikkelen. Kern van het project is het bouwen van een onafhankelijk benchmarkplatform waar alle zorgaanbieders binnen Nederland PROMs-data kunnen uitwisselen. Dit platform, dat ZKN ontwikkelt met steun van VWS, fungeert in de toekomst als basis voor het vergelijken van de ervaringen van medische behandelingen.


De vijf uitgangspunten van Zorgladder
Als benchmarkplatform wil Zorgladder optimaal aansluiten op de bedrijfsvoering van de deelnemende zorgaanbieders. Daarvoor hanteert Zorgladder vijf uitgangspunten:

1. DATAVERWERKING EN FEEDBACK VERLOPEN 100% ONLINE.
Zorgladder staat voor een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data. Hiervoor stellen we een gebruiksvriendelijke analysetool aan zorgaanbieders beschikbaar. Ook benchmarkfeedback is direct te bekijken via het webportal en de Zorgladder app.

2. ZORGLADDER IS EENVOUDIG INZETBAAR IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK.
Zorgladder bundelt en analyseert de data met een minimale belasting van de zorgverlener en patiënt. Bij voorkeur als ‘onzichtbaar’ onderdeel van de dagelijkse praktijk.

3. ONZE WERKWIJZE IS TRANSPARANT.
Bij Zorgladder is altijd inzichtelijk voor welke analyses de data is gebruikt en welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. Uiteraard worden de benchmarkgegevens alleen anoniem gedeeld.

4. DE PRIVACY VAN DE PATIËNTEN EN ZORGVERLENERS STAAT VOOROP.
Zorgladder verwerkt alle data in lijn met de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). De beveiliging is conform NEN7510, NEN7512 en NEN7513.

5. ZORGLADDER IS VOLLEDIG ONAFHANKELIJK.
Zorgladder opereert als onafhankelijk platform. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, zijn onderzoekers en medisch experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten bij Zorgladder betrokken in de klankbordgroep en in verschillende expertraden.

Zie voor meer informatie de website van Zorgladder of bekijk hieronder de animatie.

Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel: 070-3177980
info@zkn.nl