Programma Medicatieoverdracht

Het overdragen van medicatiegegevens is een foutgevoelig onderdeel van het zorgproces. Ieder jaar overlijden er patiënten door fouten in dit proces. Daarnaast kost het de zorgprofessionals vaak veel tijd en energie om informatie over medicatie op tijd én compleet te verkrijgen. Het programma Medicatieoverdracht werkt aan een compleet en actueel medicatieoverzicht dat op ieder gewenst moment opvraagbaar is. Om dit te realiseren wordt er met alle sectoren binnen de zorg samengewerkt. Dus ook de medisch specialistische zorg (MSZ).


Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht
Om de medicatieoverdracht minder foutgevoelig te maken en soepeler te laten verlopen, is de kwaliteitstandaard medicatieoverdracht herzien. Het vernieuwde document ‘Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ beschrijft de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele zorgketen.

Implementatie
Om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitstandaard zijn afspraken gemaakt om medicatiegegevens digitaal te kunnen overdragen. Denk daarbij aan afspraken over hoe en welke gegevens in een elektronisch systeem worden vastgelegd en hoe die gegevens worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Deze afspraken staan beschreven in de informatiestandaard Medicatieproces.

Het programma Medicatieoverdracht
Met alle partijen die betrokken zijn bij de medicatieoverdracht is een groot programma gestart om het digitaal uitwisselen van gegevens rondom medicatie mogelijk te maken. ZKN maakt samen met de brancheverenigingen van NVZ, NFU, FMS en NVZA deel uit van dit programma, met het doel om de stem van zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg (MSZ) duidelijk te laten horen. Daarnaast is het belangrijk ervoor te zorgen dat de afspraken die binnen het programma gemaakt worden, aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarvoor nemen CMIO’s en ZAPO’s actief deel aan kernteams. In de kernteams worden afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, zorgprocessen, eenheid van taal en terminologie en leveren input voor testscenario’s.

Wilt u meer weten over het programma Medicatieoverdracht? Bekijk de website samen voor medicatieoverdracht en meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Programma medicatieoverdracht is één van de HLA-programma's waar ZKN aan mee doet. In onderstaande afbeelding ziet u alle programma's.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl