Op korte termijn kunt u een 3-tal publicaties verwachten over resultaten indicatoren 2019 die u jaarlijks via Desan aan de IGJ aanlevert. Het gaat om 2 publicaties vanuit IGJ en 1 vanuit ZKN. Omdat de publicaties op een ander moment verschijnen dan andere jaren geven wij u in dit bericht kort aan wat u kunt verwachten en wat de inhoud van de publicaties zal zijn.

  • In de week van 9-14 november wordt het feedbackrapport verwacht. Dit is een eerste feedback op de indicatoren verslagjaar 2019 zoals aangeleverd door ziekenhuizen en dient uiteindelijk als input voor het HRT (het resultaat telt). Bij een aantal van de indicatoren staat ook informatie over resultaten van klinieken. Nieuw in deze rapportage is de toelichting gegeven door ziekenhuizen en klinieken op de aangeleverde data. Omdat IGJ heeft gezien dat hier mooie voorbeelden bijzitten wil zij deze delen in dit rapport. De publieksversie van het feedbackrapport wordt in december gepubliceerd door IGJ, net als vorig jaar is dit een online versie.
     
  • Voor eind november kunt u van ons een terugkoppeling verwachten van de door u aangeleverde resultaten van de indicatoren voor de IGJ over verslagjaar 2019 (aangeleverd voorjaar 2020). Deze terugkoppeling vindt plaats in de vorm van een stoplichtenrapportage over 22 indicatoren. Nieuw hierin is dat we een benchmark hebben kunnen realiseren waarin u uw eigen resultaten kunt vergelijken met de rest van de ZKN klinieken waarbij de klinieken anoniem blijven. Bestuurders/directie en contactpersonen kwaliteit ontvangen hierover een terugkoppeling op kliniekniveau per mail.
     
  • Begin december publiceert IGJ ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken’ (HRTPK). Vanwege de eerste coronagolf in het voorjaar is de publicatie van HRTPK over verslagjaar 2018 destijds niet doorgegaan. De publicatie van december bevat naar verwachting de resultaten indicatoren over verslagjaar 2018 en 2019 en een samenvatting van resultaten van IGJ bezoeken aan klinieken.