De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hier van leren? En welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Tijdens Het Grote Zorgdebat debatteren kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. ZKN is een van de organisatoren van het debat.
Het debat is gratis online te volgen en vindt plaats op 8 maart van 19.30 uur tot 21.00 uur. U kunt het debat vanavond live volgen via: 
https://www.hetgrotezorgdebat.nl/

Debatthema’s
Er zijn vier thema’s waarover wordt gedebatteerd. Op het programma staan het preventiebeleid, de digitalisering van de zorg, de regiefunctie vanuit politiek Den Haag en de arbeidsmarkt.

Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe zetten we duurzaamheid in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel, hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten, wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

Kandidaat-Kamerleden
De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:

 • Thom van Campen (VVD)
 • Fleur Agema (PVV)
 • Mona Keijzer (CDA)
 • Vera Bergkamp (D66)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Attje Kuiken (PvdA)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Liane den Haan (50Plus)
 • Eva van Esch (PvdD)

Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar, journalist en presentator.

Voor wie?
Het Grote Zorgdebat is online te volgen voor iedereen die zich betrokken voelt bij de gezondheidszorg in Nederland. We verwachten meer dan 50.000 deelnemers.

Waar en wanneer?
Vanwege de coronacrisis is deze editie van het Grote Zorgdebat online te volgen op 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur. U volgt het debat live via: https://www.hetgrotezorgdebat.nl/.

Skipr verzorgt live nabeschouwing van Het Grote Zorgdebat
Na afloop van Het Grote Zorgdebat verzorgt Skipr als mediapartner een nabeschouwing van het zorgdebat. In de live nabeschouwing bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en senior redacteur Philip van de Poel de belangrijkste uitkomsten van het debat. Te gast zijn voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving Jet Bussemaker en Armand Girbes , Intensivist en Hoofd afdeling intensive care volwassenen Bij het Amsterdam UMC. U kunt de nabeschouwing bekijken via www.skipr.nl/zorgdebat.

De rechtstreekse link voor de nabeschouwing is: https://vimeo.com/event/751076/82ba943c6e

Deelnemende zorgorganisaties
Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georga­niseerd door: ActiZ, Federatie Medisch ­Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de ­Nederlandse ggz, KNMG, KNGF KNMP, KNMT, LHV, NVZ, ­Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, ZKN en ZN. Daarnaast zullen diverse partijen uit de zorg zich aansluiten als partner van Het Grote Zorgdebat.