01-04-20 | ZKN en een aantal ziekenhuizen hebben opgeroepen om patiënten met een urgente zorgvraag ten tijde van de corona crisis zorg te blijven bieden. Dit initiatief is aangekondigd op 30 maart tijdens het programma Radar. De aanleiding voor deze oproep is het grote aantal uitgestelde behandelingen door de vanzelfsprekende prioriteit op de zorg voor corona patiënten. Nu steeds duidelijker wordt dat de COVID-19 crisis een langere periode gaat duren is de verwachting dat het stuwmeer aan patiënten die wachten op planbare zorg fors zal gaan toenemen. Zorg die nu nog niet urgent is wordt naarmate dit wordt uitgesteld mogelijk wel urgent.

De klinieken van ZKN leveren ook op dit moment urgente zorg. Echter nog niet op de schaal zoals voor de corona pandemie en de daarvoor getroffen maatregelen. Het initiatief om meer patiënten met een urgente zorgvraag hulp te bieden wordt op dit moment verder uitgewerkt.

Wat is urgente zorg?
Of u als patiënt in aanmerking komt voor behandeling in een ZKN kliniek of in één van de deelnemende ziekenhuizen die wordt onder andere bepaald door uw huisarts of de specialist waar u onder behandeling bent. Richt u zich daarom in eerste instantie tot deze artsen of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Informatie voor zorgprofessionals
ZKN werkt met VWS en andere stakeholders het initiatief nu verder uit om daadwerkelijk deze urgente zorg vraag te kunnen gaan bieden. De volgende randvoorwaarden nemen we daarbij in acht:

  • Allereerst is en blijft het uitgangspunt dat zorg voor corona patiënten zo goed mogelijk doorgang moet vinden en zo min mogelijk hinder moet ondervinden van de behandeling van urgente planbare zorg.
  • Overeenstemming en duidelijkheid over wat urgent is.
  • Een protocol voor veilig patiënt-behandelaar-contact in overleg met onder meer IGJ en FMS.
  • Overzicht van de beschikbare capaciteit van locaties en mensen.
  • Beschikbaarheid van beschermende materialen.
  • De zorg wordt geleverd met de beschikbare mensen en middelen – binnen de richtlijnen van het RIVM.
  • Het gaat om urgente planbare zorg, waarbij het kan gaan om zowel poliklinische zorg, dagbehandeling en/of klinische zorg.

Mogelijk wordt u op dit moment al gebeld door patiënten met het verzoek hen door te verwijzen of te behandelen. Zodra meer bekend is over de invulling van het initiatief zullen wij dit delen onder andere op onze website, in de media en via de beroepsverenigingen.