In april 2019 is er een commentaarronde geweest op de conceptrichtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers. Na de commentaarfase is de richtlijn voor autorisatie voorgelegd aan de deelnemende partijen. In deze autorisatiefase hebben zich een aantal zaken voorgedaan die hebben geleid tot enige aanpassingen in de conceptrichtlijn.

  • De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep omdat zij zich niet kon vinden in de richtlijn zoals die nu is opgesteld. Daarom is de grote orthopedische implantaatchirurgie niet meer als uitzondering benoemd in de eerste module.
  • De aanbeveling bij de eerste module is aangepast (geen vermelding meer dat er een mengend óf verdringend inblaassysteem moet zijn)
  • De aanbeveling in module 4 is aangepast (deurbewegingen niet meer expliciet genoemd)
  • Een aantal tekstuele aanpassingen (zichtbaar met track changes)

De aangepaste richtlijn wordt nu voor een korte tweede autorisatieronde voorgelegd aan de deelnemende wetenschappelijke verenigingen. Het leek de werkgroep zorgvuldig om alle betrokken partijen op de hoogte te stellen van het proces. Zodra de richtlijn is geautoriseerd krijgt ZKN een bericht, ook dit delen we met u.