Op 20 mei is door de IGJ een factsheet gepubliceerd over de gevolgen van corona voor klinieken. Een groot deel van de ZKN-leden heeft gehoor gegeven aan de uitvraag die op 10 april door de IGJ gedaan is, waarvoor hartelijk dank. De factsheet geeft een gebalanceerd en positief beeld van hoe klinieken hebben bijgedragen aan de patiëntenzorg, COVID en non-COVID, in de coronacrisis.