In 2019 heeft de IGJ met onder meer zorgbestuurders en kwaliteitsmanagers van één particuliere kliniek en twaalf ziekenhuizen gesproken over de (meer)waarde van het IGJ-onderzoek bij een calamiteit. Dit IGJ onderzoek vindt plaats nadat het ziekenhuis of de kliniek zelf al een onderzoek heeft gedaan. De resultaten van deze evaluatie staan in deze factsheet. De opbrengst wordt intern bij de IGJ gebruikt om het IGJ-onderzoek te verbeteren en aanvullende vormen van eigen onderzoek te ontwikkelen.