De nieuwe routeringsvoorziening voor digitale toegang in de zorg, de Toegangsverleningservice (TVS), is in gebruik genomen. Via de TVS kan een zorginstelling of leverancier aansluiten bij meerdere identificatiemiddelen, in plaats van apart op al die middelen aan te moeten sluiten.

In een intensieve samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DICTU en Logius, is de TVS aangepast om te voldoen aan de specifieke eisen en wensen die voor de zorgsector van toepassing zijn. Dit meldt het ministerie van VWS. Het resultaat is een schaalbare en stabiel functionerende routeringsvoorziening, die fungeert als koppeling naar alle erkende inlogmiddelen, waaronder DigiD, private inlogmiddelen, Europese inlogmiddelen en een machtigingsvoorziening.

Het in gebruik nemen van de TVS markeert de start van een volgende fase in het programma ‘Digitale toegang in de zorg’: een brede beschikbaarheid van de TVS binnen de zorgsector. Het programma ondersteunt alle zorgpartijen en hun leveranciers die willen aansluiten op de TVS. In overleg met onder andere VIPP-programma’s en koepelorganisaties is hiervoor een aansluitkalender opgesteld.

Aansluiten op de TVS

De komende periode ligt de focus op het begeleiden van onder andere partijen die afspraken hebben gemaakt over het aansluiten op DigiD (zoals deelnemers aan VIPP-regelingen), of met een groot volume aan unieke authenticaties op hun online platform (zoals academische ziekenhuizen). Het aansluitteam staat klaar om ook andere zorgaanbieders en hun leveranciers alvast voor te bereiden op het aansluiten op de TVS.

Op 25 november is er een online informatiesessie voor beide doelgroepen, waarin wordt stilgestaan bij de TVS, het aansluitproces en belangrijke aspecten daaruit, zoals certificaten en assessments. Let op: deze sessie is vergelijkbaar met de bijeenkomst over TVS van 2 november, dus wie daar al geweest is hoeft zich niet ook voor 25 november aan te melden.

Lees hier het eerdere bericht van het VIPP 5-programmateam over de TVS, en bekijk de factsheet met informatie over het aansluitproces op TVS. Bekijk ook de visuele variant van de factsheets voor zorgaanbieders en leveranciers op Dictu.nl.