Datum Artikel
21/01/2021 Nieuwe CAO zelfstandige klinieken voor 2021  
15/01/2021 Meld u vrijwillig aan voor werken in het ziekenhuis i.v.m. COVID-19  
13/01/2021 Zorgverzekeraars en klinieken maken afspraken over inzet personeel in ziekenhuizen  
31/12/2020 Help de ziekenhuizen!  
18/12/2020 Onderhandelaarsakkoord cao ZKN 2021 bereikt  
17/12/2020 IGJ indicatoren 2019, het resultaat gemeten  
26/10/2020 Klinieken en ziekenhuizen werken samen om continuïteit reguliere zorg te waarborgen  
16/10/2020 Samen veilig door de kliniek  
15/10/2020 Uitgangspunten ZKN: Passende inzet personeel ten behoeve van reguliere zorg  
12/10/2020 De CoronaMelder-app: vanaf nu voor iedereen beschikbaar  
04/10/2020 Na afkondiging tweede golf: Klinieken willen zorg niet opnieuw afschalen  
02/10/2020 Mondkapjesbeleid in klinieken  
17/09/2020 Jaarplan ZE&GG: ‘Verder op weg naar structurele inbedding van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’  
08/09/2020 IGJ positief over rol klinieken in Coronatijd  
08/09/2020 Politieke belangstelling voor kliniekgewijze organisatie MSZ  
16/07/2020 Vacature Manager Financiering & Contractering  
14/07/2020 Rapportage Patiëntenfederatie: Patiënten waarderen klinieken met een 8,8  
25/06/2020 Gebruik kennis over gepast gebruik bij opschalen reguliere zorg  
05/06/2020 IGJ-bezoeken brengen mogelijke verbeterpunten in gang van zaken operaties aan het licht  
20/05/2020 IGJ factsheet COVID-19 onderzoek klinieken