Algemene Consumentenvoorwaarden
ZKN heeft met de Consumentenbond Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst die gebruikers van de zorg en de hulpverleners van de zorg met elkaar sluiten. De Algemene Consumentenvoorwaarden gelden alleen voor de ZKN aangesloten klinieken.

Bekijk de Algemene Consumenten voorwaarden hier.

Melden van een klacht

Klachten over uw behandeling kunt u melden bij uw behandelaar in de desbetreffende kliniek.
Komt u er samen niet uit, is de tweede stap dat u contact opneemt met de klachtenfunctionaris. Iedere kliniek heeft een eigen klachtenfunctionaris, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Informeer zelf bij uw kliniek naar de klachtenprocedure.
Komt u er vervolgens niet uit met de klachtenfunctionaris, dan is de derde mogelijke stap dat u uw klacht schriftelijk indient bij de directie van de kliniek.

Indien u nog niet tevreden bent, heeft u verschillende mogelijkheden:

  • U kunt bij een klacht tegen een medisch beroepsbeoefenaar, een klacht bij de tuchtrechter indienen.
  • Indien het gaat om zaak- of persoonsschade, kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie.


Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden en is onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit of bevordert een schikking tussen de cliënt en de zelfstandige kliniek. Dit kan tot een bedrag van maximaal € 25.000,-. Bij de aanvang van een geschilprocedure is de klagende cliënt klachtengeld verschuldigd. Ook dient hij het eventueel onbetaalde gedeelte van de rekening in depot te storten. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie.