Subsidie VIPP

De subsidie VIPP voor zbc’s en overige instellingen voor medische specialistische zorg is gepubliceerd in de Staatscourant.

De belangrijkste informatie over de subsidie regeling heeft ZKN voor u in een pdf gezet. Deze kunt u hier downloaden.

Indien uw instelling aan de randvoorwaarden voldoet dan is de 1e stap het invullen van het intakeformulier. Hier kijken wij of u voldoet aan de randvoorwaarden voor een subsidie aanvraag.

Stap 2: Komt u in aanmerking voor een subsidie aanvraag dan ontvangt u van ons een persoonlijke link naar een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting bepaalt of u in aanmerking komt voor subsidie, en voor welke onderdelen en bedragen. U dient de nulmeting voor 1 september 2017 in te vullen.

Stap 3: Na het invullen van de nulmeting dient u voor uiterlijk 1 oktober 2017 het aanvraagformulier bij VWS te hebben ingediend.

Heeft u meerdere vestigingen, labels, of rechtspersonen binnen uw holding/moederorganisatie? VWS heeft bepaald dat alleen de moederorganisatie/de groep de aanvraag voor subsidie mag indienen. Vraagt u dan ook voor de gehele organisatie de subsidie aan, en op naam van de rechtspersoon welke de aanvraag zal indienen.

Op het moment dat u de subsidiedoelen behaalt met financiële steun van VWS, levert u dat de volgende voordelen op:

  • betere transparantie, service en communicatie met uw patiënt
  • steun voor het ontvangen van actuele medicatie overzichten (aansluiting Landelijk Schakelpunt/LSP)
  • meer kansen voor health-apps en zelfdiagnostiek
  • makkelijker uitwisselen van medische informatie tussen u en andere zorgverleners
  • u voldoet tijdig aan de verplichting om per 2020 uw patiënten digitaal inzicht te geven in hun medische gegevens

De subsidieregeling is zowel voor leden als niet-leden van ZKN beschikbaar. U dient wel aan een aantal randvoorwaarden te voldoen:

De regeling is beschikbaar gesteld voor overige instellingen voor medische specialistische zorg (revalidatie-instellingen, dialysecentra, epilepsiecentra, radiotherapeutische centra, zelfstandige behandelcentra en categorale instellingen). UMC’s en algemene ziekenhuizen kunnen geen gebruik maken van de regeling, evenals instellingen welke uitsluitend GGZ zorg leveren.

Indien u meer dan een half miljoen euro omzet verzekerde zorg over 2016 had, conform de door uw accountant goedgekeurde modeljaarrekening, kunt u aanspraak maken op de subsidie regeling. Daarnaast moet u niet gebruik maken van de ICT faciliteiten van een ziekenhuis, wat reeds subsidie ontving in het kader van VIPP fase 1.  

Voldoet uw kliniek aan deze randvoorwaarden? Vult u dan het intakeformulier in (de subsidieregeling is beschikbaar voor leden en niet-leden van ZKN).

Helaas is er formeel binnen de regeling geen mogelijkheid voor subsidie indien de dbc-omzet 2016 minder dan € 0,5 miljoen bedraagt conform de door de accountant goedgekeurde modeljaarrekening. De reden hiervoor is dat VWS niet wil overfinancieren: u zou dan namelijk meer dan 25% van de omzet aan subsidie kunnen krijgen indien alle modules worden aangevraagd. VWS acht het behalen van de subsidiedoelen niet realistisch voor organisaties met minder dan 0,5 miljoen euro omzet.

VWS bepaalt op basis van de dbc omzetgegevens verzekerde zorg 2016 of u in aanmerking komt voor subsidie. Helaas is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen op basis van omzetgegevens van 2017.

Elke instelling die meedoet kan maximaal twee doelen (modules) halen per onderdeel van het programma. Dus twee doelstellingen binnen programmadeel Patiënt & Informatie en twee binnen programmadeel Patiënt & medicatie. Alle modules leest u op de pagina Doelen. 

Om te zien of een module gehaald is, moet een toetsing aangevraagd worden. Hier worden gekwalificeerde IT-auditors voor aangewezen. Zodra de toets is aangevraagd en goed bevonden, wordt het subsidiebedrag dat bij deze doelstelling hoort, toegekend door het ministerie van VWS. Bij de eindtoets is een handboek beschreven. Hierin staat hoe de toetsing van de VIPP-resultaatdoelstellingen wordt uitgevoerd. Het handboek download je van de website van de Rijksoverheid. Meer informatie is ook hier te vinden.

Voor 1 oktober 2017 dient u de definitieve subsidieaanvraag in te dienen bij VWS. U kunt het formulier direct na het invullen van de nulmeting indienen. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

ZKN zal op hoofdlijnen de resultaten van de nulmeting in pdf vorm op de Subsidie VIPP pagina publiceren.

Tot 1 oktober 2017 is het mogelijk om de subsidieaanvraag in te dienen bij VWS. VWS beoogt de subsidie zo snel mogelijk toe te kennen. De verwachting is dat dit snel kan. Formeel heeft VWS maximaal 13 weken voor de beoordeling van de aanvraag.

Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder. Bel 070 3177980 of mail vipp@zkn.nl

U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.
Bel 070 3177980 of mail vipp@zkn.nl

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl