Informatiebijeenkomst VIPP

Donderdag 8 februari was de tweede informatiebijeenkomst over VIPP. Het aantal klinieken dat zich had aangemeld, was overweldigend en we kunnen dan ook spreken van een succesvolle opkomst.

Lees verder...
Nieuws - 15/02/2018

Verificatiebezoeken nulmeting

Twintig klinieken die subsidie hebben aangevraagd, worden in december en januari door ons bezocht om te verifiëren of de nulmeting correct is ingevuld en of de kliniek daadwerkelijk voldoet aan alle vereisten.

Lees verder...
Nieuws - 22/12/2017

Projectteam VIPP compleet!

Sinds vrijdag 1 december is het team dat de klinieken gaat ondersteunen bij het VIPP project compleet.

Het team, bestaande uit 8 professionals, zal zich gedurende het project gaan richten op de ondersteuning van klinieken. Hierbij staat de informatie-uitwisseling en communicatie tussen patiënt en zorgprofessional centraal.

Lees verder...
Nieuws - 18/12/2017