Voor 1 oktober dient u de definitieve subsidieaanvraag in te dienen bij VWS. Bepaal goed waar uw kliniek nu staat en welke doelen haalbaar zijn voor uw instelling:

  • Hoever bent u in het digitaal beschikbaar stellen van de informatie uit het medisch dossier (module A1)?
  • Kunt u al (geautomatiseerd) uw patiënten digitaal inzage geven in hun dossier? Het gaat om een formaat, leesbaar op een computer.
    • Kunt u dit voor een groot deel van uw patiënten? In dat geval komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor module A1, en kunt u mogelijk beter A2 en A3 aanvragen.
  • Moet u nog voldoende activiteiten doen om toekenning van module B1 te rechtvaardigen?
    • Indien u voor meer dan 10% van de poliklinische patiënten en bij meer dan 25% van de klinische patiënten digitaal medicatie opvraagt bij de openbare apotheek komt u niet in aanmerking voor B1 

In de subsidieregeling staan de modules beschreven en aan welke eisen moet worden voldaan. Leest u vooral ook onderdeel 2C (blz 7) in de subsidieregeling voordat u uw definitieve aanvraag indient.

Het aanvraagformulier voor VWS vindt u hier. 

Let op: indien dit de 1e keer is dat uw kliniek een subsidieaanvraag bij VWS indient is het noodzakelijk om een kopie van een bankafschrift en jaarrekening toe te voegen.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl