Voor 1 oktober 2017 diende u de definitieve subsidieaanvraag in te dienen bij VWS. Wij adviseerden u om goed te bepalen waar uw kliniek staat en welke doelen haalbaar zijn voor uw instelling:

  • Hoever bent u in het digitaal beschikbaar stellen van de informatie uit het medisch dossier (module A1)?
  • Kunt u al (geautomatiseerd) uw patiënten digitaal inzage geven in hun dossier? Het gaat om een formaat, leesbaar op een computer.
    • Kunt u dit voor een groot deel van uw patiënten? In dat geval komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor module A1, en kunt u mogelijk beter A2 en A3 aanvragen.
  • Moet u nog voldoende activiteiten doen om toekenning van module B1 te rechtvaardigen?
    • Indien u voor meer dan 10% van de poliklinische patiënten en bij meer dan 25% van de klinische patiënten digitaal medicatie opvraagt bij de openbare apotheek komt u niet in aanmerking voor B1.

Overwegingen en verantwoording

ZKN raadt u aan om de VIPP doelen goed te bestuderen en hier ook de subsidieregeling op na te lezen. Hierin staan de modules beschreven en aan welke eisen moet worden voldaan. Leest u vooral ook onderdeel 2C (blz 7) in de subsidieregeling voordat u uw definitieve aanvraag indient.

Uw financiële risico wordt bepaald door het behalen van de doelen. Let u op de minimum percentages van patiënten welke gebruik maken van het portaal en welke medicatieoverzichten opvragen. ZKN schat in, dat u ook andere services/voordelen aan moet bieden in uw portaal, om patiënten gebruik te laten maken van deze nieuwe diensten.

Audit VIPP Eindtoets

Het mooie aan de VIPP regeling is, dat u hier geen financiële administratie hoeft bij te houden, en er bij afronding geen accountantsverklaring nodig is. U toont aan dat u de subsidiedoelen heeft bereikt door voorafgaand aan de deadlines, een audit aan te vragen door een onafhankelijke, NOREA gecertificeerde ICT auditor. Deze auditor dient uw organisatie te toetsen conform het Handboek VIPP Eindtoets. Indien u de audit haalt, wordt de subsidie formeel vastgelegd door VWS en mag u deze behouden. Haalt u de audit niet, dan dient u de subsidie terug te betalen aan VWS.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl