Het PROMs project

In december 2015 is ZKN gestart met het PROMs (Patient Reported Outcome Measures) project. Kern van het project is het bouwen van een onafhankelijk benchmarkplatform waar alle zorgaanbieders binnen Nederland PROMs-data kunnen uitwisselen. Dit platform, dat ZKN ontwikkelt met steun van VWS, fungeert in de toekomst als basis voor het vergelijken van de ervaringen van medische behandelingen. Bij de bouw van het platform komt veel kijken. Onder andere de eisen rondom informatiebeveiliging en privacyaspecten spreken zeer nauw. In 2016 wordt de keuze gemaakt welke leverancier het platform gaat bouwen. PROMs geven de patiënt een stem: de effectiviteit en kwaliteit van zorg wordt objectief inzichtelijk gemaakt. Zo levert de patiënt een onmisbare bijdrage aan het verbeteren van de zorg.


Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl