Privacyverklaring

Bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) vinden wij uw privacy erg belangrijk. In deze privacy verklaring leggen we uit welke gegevens we vastleggen, hoe we ze verzamelen, gebruiken en delen.

Onze contactgegevens:

Zilverstraat 69, 2718 RP,                          T: +31 (0)70 -317 79 80
Postbus 340, 2700 AH,                            E: info@zkn.nl
Zoetermeer                                               W: www.ZKN.nl

Vragen over de privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunt u stellen via info@zkn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZKN verwerkt bedrijfsgegevens van haar leden (klinieken) en persoonsgegevens van medewerkers werkzaam bij haar leden. Wij verwerken tevens gegevens van oud-leden, oud-kandidaat leden en andere zakelijke relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Organisatie waar u werkzaam bent
 • Zakelijk telefoonnummer
 • Zakelijk emailadres

Met welk doel verwerkt ZKN persoonsgegevens?

Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Van onze lid-organisaties:

 • Om met aangesloten leden en hun individuele medewerkers een relatie aan te gaan, te onderhouden en hen optimaal te kunnen bedienen.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.
 • Om verenigingsnieuws en service-gerichte informatie te versturen om onze leden en te informeren, te interesseren en te betrekken
 • Voor het organiseren van verenigingsactiviteiten, ZKN Academies en bijeenkomsten.
 • Voor het factureren van de ledencontributie

Van partners en andere relaties:

 • Om met partijen uit de sector zoals pers, politiek, brancheverengingen, wetenschappelijke verenigingen, niet aangesloten klinieken en andere stakeholders een relatie aan te gaan en te onderhouden. Om hen te informeren, te interesseren, en te betrekken bij ZKN.
 • Kennisoverdracht door middel van het organiseren van congressen, cursus(sen) / opleiding(en) en andere bijeenkomsten.
 • Het verwerken van uw vraag, cq. op maat verstrekken van door u aangevraagde informatie.
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van ZKN, onze partners of andere partijen waarmee wij samenwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZKN deelt uw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bovengenoemde beschreven doelen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZKN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaren van persoonsgegevens
ZKN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.  Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZKN en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Uw verzoek hiertoe kunt u insturen naar info@zkn.nl.

Bij klachten kunt u zich wenden tot ZKN via info@zkn.nl. ZKN wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Alle informatiedragers (w.o. computers, mobiele telefoons en ipads) en cloud toepassingen waar persoonsgegevens in te vinden zijn wachtwoord beveiligd.

De toegang tot de ZKN ledenportal is wachtwoord beveiligd. De wachtwoorden zijn geëncrypt met BCrypt wat geldt als een van de meest veilige encrypties. De gebruikersdata van de ledenportal kan enkel worden ingezien door de medewerkers van ZKN met een Admin account en de ontwikkelaars van onze systemen. Met deze ontwikkelaars heeft ZKN een verwerkersovereenkomst gesloten. De gebruikersdata van de portal betreft voornaam, achternaam, emailadres en laatste inlogdatum.

De ZKN website heeft een actueel SSL beveiligingscertificaat.

Mocht er onverhoopt enige vorm van verlies of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens plaats vinden dan hanteert ZKN hiervoor de procedure voor datalekken.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@zkn.nl.

Cookies op ZKN.nl
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. We maken een onderscheid in technische, analytische en overige cookies.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

Technische cookies
De technische cookies die ZKN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Analytische cookies
ZKN verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Dit doen wij met Google Analytics. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics en onze website zo ingesteld dat uw IP-adres geanonimiseerd wordt en wij onze bezoekers niet kunnen herleiden op IP-adres niveau.

Overige cookies
Op haar website heeft ZKN buttons die linken naar haar LinkedIn en Twitterpagina. Deze buttons plaatsen geen cookies. ZKN heeft op haar website ook YouTube video’s. YouTube is in staat cookies te plaatsen of gegevens van u te verzamelen als u een video afspeelt. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u door naar de privacyverklaring van YouTube (Google).

Links
Op onze website en ledenportal vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten ZKN.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van meer of andere cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze ledenmailingen met Laposta. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘afmelden’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening.