Een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) is voor de meeste patiënten en zorgverleners nieuw. Op PGO.nl vinden professionals in de medisch-specialistische zorg communicatiematerialen om patiënten te informeren over PGO’s. En om hen te stimuleren een PGO te gebruiken. Ook vindt u er informatie over hoe een PGO uw werk kan veranderen.

Steeds meer huisartsen, ggz-instellingen, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen hun ict-systemen veilig via MedMij met PGO’s verbinden. Na de zomer is naar verwachting 96 procent van de huisartsen aangesloten, en andere zorginstellingen zijn hard op weg. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de PGO-alliantie van meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties in de zorg. 

Een PGO gaat een stap verder dan een patiëntenportaal, omdat alle medische gegevens op één plek staan. Nu moet de patiënt zijn informatie ophalen bij allerlei verschillende portalen. Met een PGO kan de patiënt straks zijn gegevens delen met zorgverleners. 

Veel gestelde vragen
Voor veel zorgverleners is het nog betrekkelijk nieuw dat patiënten een PGO hebben. Op PGO.nl vindt u daarom een toolkit met informatie- en campagnemiddelen. De toolkit wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal. Ook vindt u op de site antwoord op veel gestelde vragen zoals:

  • Hoe ziet een PGO eruit?
  • Wat als mijn patiënten verschillende PGO’s gebruiken?
  • Wat als mijn patiënt minder digitaal vaardig is?
  • Hoe weet ik of een PGO veilig is?

Patiëntvriendelijke vertaling
Verder vindt u op PGO.nl diverse leermiddelen en video’s over PGO’s, en bijvoorbeeld ook een patiëntvriendelijke vertaling van ruim 5000 medische termen. Daarnaast is er onder meer informatie te vinden over MedMij. Dat is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.

VIPP 5 programma
Het programma VIPP 5 helpt instellingen binnen de medisch-specialistische zorg met het realiseren van deze veilige gegevensuitwisseling. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het VIPP team, vipp@zkn.nl