Dinsdagavond 8 juni verscheen een uitgebreid artikel van Zorgvisie waarbij Herman Nieuwenhuis, woordvoerder bij ZKN, toelichting geeft op 'wachtlijstzorg' en de samenwerking die in het veld nodig is om het stuwmeer aan wachtende patiënten weg te werken. Hij legt uit dat het niet alleen gaat om uitgestelde zorg maar ook om patiënten die nieuw een traject in gaan en ook op een wachtlijst komen. Alle patiënten op de wachtlijsten moeten zo snel mogelijk worden geholpen, ongeacht of hun zorg door corona is uitgesteld of niet.

Andere thema's die aan bod komen in het artikel zijn de capaciteit van klinieken om extra zorg te leveren, het budget welke de patiënt moet volgen, het totale zorgbudget wat opgegaan is aan coronazorg en de samenwerkingen met partijen in het veld om alles mogelijk te maken. 

Nieuwenhuis reageert in het artikel onder andere op de vraag over concurrentie met het ziekenhuis: ‘Er zijn te veel mensen in de ziekenhuiswereld die met argusogen kijken naar de concurrentie van de klinieken. Maar wij doen gewoon ons werk voor de patiënten. Wij hebben niet geprofiteerd van de coronatijd, maar gewoon ons ding gedaan. Hou op over concurrentie, want waar is de patiënt in het verhaal? In 2020 is er inhaalzorg gecreëerd, dan moet je het niet over concurrentie hebben, terwijl de patiënt geholpen moet worden. Iedereen moet nu gewoon aan de bak.’

Het Zorgvisie artikel wordt positief afgesloten: ‘Het belangrijkste is: ziekenhuizen en klinieken probeer de enorme capaciteit voor inhaalzorg zo goed mogelijk te gebruiken. We staan gezamenlijk voor die enorme opgave. Partijen zijn er niet financieel slechter van geworden, dus laten we nu niet over concurrentie praten, maar laten we onze capaciteit optimaal inzetten.’ Om ieders capaciteit optimaal te benutten en patiënten te spreiden benadrukt Nieuwenhuis ook dat huisartsen patiënten verder weg moeten verwijzen als elders de wachttijden korter zijn.

Zorgvisie abbonees kunnen hier het hele artikel lezen.