Voor een kleine groep kliniekmedewerkers is de registratie van de corona vaccinatie nog niet gelukt. U leest in dit bericht hoe deze medewerkers alsnog hun vaccinatieregistratie op orde krijgen. Daarmee ook het verzoek om dit bericht verder te delen in uw organisatie zodat dit bij de betreffende personen terecht komt. 

Alle vaccinaties die geplaatst zijn tijdens de pilot grootschalige vaccinatie in ziekenhuizen, waarbij de kliniekmedewerkers zijn gevaccineerd, moesten gekoppeld worden aan de registratie in mijnRIVM.nl. Het RIVM heeft de afgelopen weken zijn uiterste best gedaan om dat voor elkaar te krijgen, echter voor een klein aantal vaccinaties is dat niet gelukt. Een enkele keer is de registratie in het ziekenhuis waar u gevaccineerd bent niet goed verlopen. De registratie voor deze kleine groep moet alsnog handmatig gedaan worden. RIVM beschikt hiervoor niet over de juiste informatie van u.

Wat te doen?
Indien uw vaccinatie op donderdag 1 juli nog niet te zien is op mijnRIVM.nl stuur dan een mail naar marloes.franken@zkn.nl. Deze mail zal doorgezet worden naar RIVM of het ziekenhuis waar u gevaccineerd bent zodat de registratie alsnog in orde gemaakt kan worden.

Welke informatie is er van u nodig?

  • Uw naam en geboortedatum
  • Uw 06 nummer
  • In welke kliniek u werkzaam bent
  • De datum waarop u gevaccineerd bent
  • De locatie/het ziekenhuis waar u gevaccineerd bent
  • Indien mogelijk een foto van uw vaccinatiebewijs (het kaartje dat u na uw vaccinatie hebt ontvangen)

Nadat de mail is doorgestuurd kan het zijn dat het betreffende ziekenhuis contact met u opneemt voor aanvullende informatie. Met het mailen van uw gegevens geeft u toestemming om deze informatie te delen ten behoeve van de registratie van uw vaccinatie.

De vervolgstappen voor registratie, welke enkele dagen tot weken kunnen duren, liggen vanaf het moment van doorsturen volledig bij het RIVM en het ziekenhuis waar u gevaccineerd bent.  

Statusupdate registratie

Wij beschikken niet over informatie over uw registratiestatus kunnen deze dan ook niet aan u geven. Dit in tegenstelling tot het bericht dat RIVM medewekers soms geven aan kliniekmedewerkers die bellen over de statusupdate. Sommmige medewerkers krijgen te horen dat de afhandeling bij ZKN ligt. Dit klopt niet! De medewerkers van het callcenter hebben niet de juiste informatie om uw vragen over de status van uw vaccinatieregistratie te kunnen beantwoorden. Dit komt omdat dit een vaccinatie tijdens een pilot betrof.

Gaat u met vakantie naar het buitenland en heeft u het vaccinatiebewijs nodig?

  • Controleer of het land waar u naar toe gaat het gele boekje accepteert. Uw vaccinatiekaart kunt u hier los in voegen.
  • Indien het gele boekje niet wordt geaccepteerd en uw vaccinatie is nog niet geregistreerd in mijnRIVM.nl zult u alsnog een PCR test moeten laten doen. Deze PCR test kunt u in juli en augustus gratis af laten nemen

Meer informatie over voorwaarden voor reizen vindt u op diverse sites van de rijksoverheid:

Deel deze informatie met uw collega's
Aangezien niet iedereen toegang heeft tot de ZKN portal of ingeschreven staat om de ZKN mails te ontvangen vragen wij u dit bericht te delen met uw collega's.