Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het gebruik van een testpatiënt voor Module 1 geen meerwaarde heeft tijdens de VIPP 5 audit. Onderdelen die getoetst worden door middel van een testpatiënt zullen daarmee vervallen. De aangepaste beoordelingsmatrix en het handboek worden naar verwachting de komende 2 weken gepubliceerd door het ministerie van VWS via de website van DUS-I.

Tijdens de audit bewijzen instellingen met een aansluiting bij een DVZA dat ze zijn aangesloten bij MedMij voor de juiste gegevensdiensten. Bij de MedMij kwalificatie wordt getoetst of de informatiestandaarden goed verzonden en ontvangen kunnen worden. Daarnaast moeten bij module 1 de instellingen 5% gebruik realiseren; tenminste 5% van de patiënten moet in een periode van 30 dagen gegevens hebben opgevraagd via hun PGO. Indien de standaard niet juist geïmplementeerd is, is het ook niet mogelijk om 5% gebruik te behalen omdat er dan geen informatie op te halen is voor de patiënt. Kortom, het aantonen met behulp van een testpatiënt is dubbel omdat de andere normen dezelfde doelstellingen toetsen (is het mogelijk om de BgZ en correspondentie via het PGO beschikbaar te stellen aan de patiënt) en is daarom komen te vervallen.

Let op! Bij module 2 subdoel 1 (vragenlijsten) en module 3 worden wel testpatiënten gebruikt.