Over VIPP


We hebben u eerder geïnformeerd over de subsidie VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional).

ZKN heeft na maanden van intensief overleg en met hulp van ZKN leden, bereikt dat er 32,5 miljoen euro beschikbaar komt voor het ontsluiten van informatie tussen patiënt en professional. De middelen kunnen worden aangevraagd door zbc’s en overige instellingen voor medisch specialistische zorg. Het uitgangspunt is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Meer achtergrond informatie over de subsidieregeling vindt u op onze website en in dit document.


Heeft u het intakeformulier al ingevuld?

Voldoet uw kliniek aan de randvoorwaarden om voor de subsidie VIPP in aanmerking te komen? Vult u dan het intakeformulier in. 

Zodra wij uw intakeformulier hebben ontvangen bekijken wij of u aan de randvoorwaarden voor een subsidie aanvraag in aanmerking komt. Is dit het geval dan ontvangt u van ons een persoonlijke link naar een uitgebreide nulmeting. Deze nulmeting bepaalt of u in aanmerking komt voor subsidie, en voor welke onderdelen en bedragen. U dient de nulmeting voor 1 september in te vullen. Als laatste stap dient u voor 1 oktober het aanvraagformulier bij VWS te hebben ingediend.


Infomeeting 22 augustus

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het subsidietraject en/of dat u behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie. Wij nodigen u (mits u in aanmerking komt voor de subsidie) graag uit bij ZKN in Zoetermeer op 22 augustus a.s. Het ZKN team geeft een presentatie over de subsidie en er wordt uitgebreid ingegaan op al uw vragen. De infomeeting start om 16:00 (inloop vanaf 15:30) en duurt tot 18:00. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. U kunt zich hier aanmelden. Wij verwelkomen u graag op dinsdag 22 augustus.

Contactgegevens.

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
vipp@zkn.nl