Om de reguliere zorg zo goed mogelijk bereikbaar en toegankelijk te houden in deze covid crisistijd wordt er op dit moment in het OLVG gewerkt aan het programma Digitaal en Dichtbij.

Belangrijkste pijlers zijn de versnelling van digitale zorg thuis, (digitale) triage, snelle diagnostiek op extra locaties en netwerksamenwerking met zorgpartners voor eventuele behandeling op een andere locatie, waaronder zelfstandige klinieken. Ter inspiratie voor samenwerking in andere regio’s delen wij graag de nadere uitwerking van dit programma, inclusief de uitgewerkte scenario’s voor declaratie en financiering voor dit plan.