In juni hebben wij gepolst of u interesse heeft in het digitaal uitwisselen van beelden via het project Twiin DVDexit. Dit heeft ertoe geleid dat zelfstandige klinieken die aan willen sluiten op het landelijk dekkend netwerk voor het uitwisselen van beelden en verslagen, dit vanaf nu officieel kunnen doen.
 
Met deze aanmelding krijgt u toegang tot een portaal dat het gebruik van de DVD vervangt. Vanaf 1 november jongstleden zijn alle ziekenhuizen aangemeld en naar verwachting zijn zij in 2021 bereikbaar voor landelijke uitwisseling. Ook u kunt zich nu aansluiten bij dit portaal. Dit kan met verschillende integratieniveaus. De uitvoering van het selectie- en aansluittraject ligt in handen van het projectteam DVDexit van Twiin.
 
Hier vindt u meer informatie over aanmelden en de verschillende integratieniveaus. Prijzen en voorwaarden kunt u opvragen via dvdexit@twiin.nl.