Dinsdag 4 oktober heeft ZKN samen met vijf branchepartijen uit de medische specialistische zorg een akkoord bereikt over inzicht in kwaliteit. De komende jaren gaan de partijen (ZKN, NFU, NVZ, V&VN, ZN, Patiëntenfederatie Nederland en het Zorginstituut) gezamenlijk werken aan verbetering van het verzamelen en aanleveren van kwaliteitsgegevens. Paulette Timmerman, directeur ZKN: “ZKN is een groot voorstander van transparantie. Door de afspraken komt er meer inzicht in kwaliteit. Patiënten en verzekeraars kunnen zorginstellingen met elkaar vergelijken en kiezen op basis van kwaliteit.”

Duidelijke afspraken over aanlevering gegevens
Instellingen voor medisch specialistische zorg hebben sinds 2014 de wettelijke verplichting  kwaliteitsgegevens bij het Zorginstituut aan te leveren. Rondom het vastleggen van de kwaliteitsinformatie en de aanlevering van gegevens bestonden nog weinig afspraken. Dat is nu met dit bestuurlijke akkoord, dat onder leiding van het Zorginstituut tot stand is gekomen, opgelost.

Indicatoren voor meerdere doelen gebruiken
Een belangrijk doel van de gemaakte afspraken is dat patiënten en verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd ontstaat er ruimte voor vernieuwing, terwijl de administratieve lastendruk in zorginstellingen wordt teruggedrongen.

Voor het volledige persbericht klik hier.