De druk in de ziekenhuizen is opnieuw op een hoog en zorgelijk niveau beland. Vandaag heeft minister de Jonge daarom LNAZ-fase 2D bevestigd, via een brief aan de Kamer. In deze brief wordt verwezen naar een brief van NZa, IGJ en LNAZ, gericht aan alle zorgpartijen, waaronder ZKN. In de brief bekrachtigen IGJ en NZa de constatering van LNAZ dat de zorg zich in fase 2D bevindt en staan de afspraken genoemd zoals die nu landelijk gelden. In de brief staat de volgende passage gericht aan zelfstandige klinieken:  ‘We dragen ook de zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) op om de VVT niet te belasten met patiënten en waar mogelijk de ziekenhuizen te ondersteunen’. Met de afspraken verwoord in de brief wordt alles in stelling gebracht om te voorkomen dat de zorg in LNAZ-fase 3 komt. Uiteraard in combinatie met de landelijk afgekondigde corona-maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen teruggedrongen wordt. 

De klinieken willen een zinnige en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de nood in de ziekenhuizen en daarmee aan de zorg in Nederland. Om dit te waarborgen is het thans geldende ZKN beleid vastgesteld.