Beleid ZKN in relatie tot LNAZ-fase 2D

De druk in de ziekenhuizen is opnieuw op een hoog en zorgelijk niveau beland. De klinieken willen een zinnige en betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de nood in de ziekenhuizen en daarmee aan de zorg in Nederland. Om dit te waarborgen is het thans geldende ZKN beleid vastgesteld.

Lees verder...
Nieuws - 26/11/2021

Gegevensuitwisseling klinieken onderzocht

Tweederde van de klinieken wisselt gegevens uit buiten de regio, dat is één van de uitkomsten van een onderzoek van ZKN naar gegevensuitwisseling onder klinieken, juli jl. Het onderzoek onder 50 ZKN-klinieken keek o.a. naar redenen waarom klinieken gegevens uitwisselen, hoe ze dat doen en of ze dat regionaal of landelijk doen. 

Lees verder...
Nieuws - 26/10/2021

Besprekingen nieuwe cao ZKN opgestart

De looptijd van de cao ZKN eindigt op 31 december aanstaande. Op 21 oktober jl. hebben ZKN en vakbond AVV hun ideeën voor de nieuwe cao ZKN aan elkaar toegelicht. Alle klinieken die lid zijn van ZKN en verzekerde zorg aanbieden vallen onder de cao ZKN.

Lees verder...
Nieuws - 22/10/2021

ZKN bij NPO Radio 1 over planbare zorg

Paulette Timmerman, directeur van ZKN was vrijdag 17 september te gast bij Radio 1 programma Spraakmakers. Tijdens het programma werd uitgebreid stil gestaan bij de planbare zorg in Nederland en de rol van klinieken daarin.

Lees verder...
Nieuws - 20/09/2021

Nationale campagne Samen Beslissen gelanceerd

Vandaag is de grootste campagne over Samen Beslissen ooit gelanceerd! Patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging spreken de komende anderhalf jaar dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat.

Lees verder...
Nieuws - 06/09/2021