Kinos Revalidatie | Enschede logo

Kinos Revalidatie | Enschede

Maakt bijzondere revalidatie toegankelijk

 

Over Kinos Revalidatie | Enschede

Een aandoening of letsel van de hand, pols of schouder kan uw dagelijks functioneren flink belemmeren. Veel klachten kunnen effectief behandeld worden door de huisarts, fysiotherapeut of specialist. Treedt er na behandeling geen verbetering op, dan kunt u naar Kinos Revalidatie verwezen worden.

Kinos Revalidatie is een expertisecentrum voor complexe hand-, pols en schouderproblematiek. Ons behandelteam bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, physician assistants, revalidatiearts en psycholoog. Samen met u stemmen zij een optimaal behandelprogramma af, zodat u uw werk, sport en hobby weer zo snel en zo goed mogelijk kunt uitoefenen.

Onze toegangstijden voor een behandeling zijn kort. Wij streven ernaar u binnen drie weken na aanmelding te ontvangen voor een intake.

 
Bovenstaande informatie is afkomstig van de kliniek. ZKN is een onafhankelijke branchevereniging en draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina. ZKN geeft geen adviezen over individuele lid-organisaties. Voor de meest actuele informatie over een kliniek raden wij u altijd aan de website van de betreffende kliniek te raadplegen.