ZKN biedt haar (kandidaat-)leden de gelegenheid om gebruik te maken van haar gratis opleidingscentrum, de ZKN Academie Executive en de ZKN Academie. De cursussen worden aangeboden door externe deskundige trainers / adviseurs. Een aantal academies wordt verzorgd door de betreffende thema verantwoordelijke manager werkzaam bij ZKN. De ZKN Academie Executive is speciaal voor bestuurders en directeuren en wordt in samenwerking met de VvAA voor Zorgondernemingen driemaal per jaar georganiseerd.


Alle klinieken dienen te voldoen aan de regelgeving voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Zorg voor een veilige werkomgeving voor u, uw medewerkers en uw patienten, door te voldoen aan deze regels. Alle klinieken moeten ook aantonen dat ze hiervoor voldoende deskundig zijn. Daarvoor is een training door een gecertificeerd veiligheidsadviseur verplicht.

Juni 2016 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) een factsheet en begeleidend persbericht uitgebracht over de uitkomsten van inspecties bij 50 klinieken over de omgang met gevaarlijke stoffen. De belangrijkste conclusie uit de factsheet is dat bij alle klinieken overtredingen zijn geconstateerd. IL&T start daarom dit najaar met een tweede ronde bezoeken bij klinieken, waarbij ze strenger zullen controleren en handhaven middels boetes.

Verplichte training
Om op de juiste wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen is het volgen van een bewustwordingstraining ‘Omgaan met gevaarlijke stoffen’ verplicht. ZKN heeft met VHLS en Prezpunt afspraken gemaakt over het aanbieden van deze wettelijk verplichte training tegen een gereduceerd tarief. Circa 60 klinieken hebben tot nu toe van deze trainingsmogelijkheid gebruik gemaakt. Om optimaal voorbereid te zijn adviseert ZKN haar leden dan ook om per locatie in ieder geval 1 medewerker deze training te laten volgen. De medewerker(s) die de training heeft gevolgd, dient collega’s voor te lichten over de toepassing en naleving van de eisen in het dagelijks werk in de kliniek.

U kunt zich inschrijven voor de training middels dit inschrijfformulier. Een toelichting staat in de begeleidende brief. ZKN adviseert u tevens de checklist “gevaarlijke stoffen” te gebruiken en op te sturen naar VHLS voor het gratis advies.
De training start om 12:30 uur, en duurt naar verwachting tot 16:30 uur. ZKN zorgt voor een broodje. Inloop is vanaf 12:00.

Centraal in deze ZKN Academie staat de bespreking van ervaringen met de uitvoering, doorontwikkeling en borging van het strategisch opleidingsbeleid. Hoe kan het Strategisch Opleidingsplan (SOP) u daarin ondersteunen. Hoe kan u realiseren dat het opleidingsbeleid ook na de KPZ subsidieperiode een stevige en vanzelfsprekende positie heeft in de kliniek.

Doel van de bijeenkomst

De SOP’s naar een kwalitatief hoger niveau brengen door:

 • Ervaringen uit te wisselen over het opstellen, uitvoeren en borgen van het SOP
 • Inspireren van elkaar
 • Feedback en advies van en door procesbegeleider, vanuit ZKN en door deelnemers onderling.

Na afloop van de bijeenkomst kan de deelnemende kliniek haar strategisch opleidingsplan verder aanscherpen en verbeteren.

Werkvorm
De ZKN Academie bestaat uit een intervisiesessie voor maximaal 8 klinieken. Het strategisch opleidingsplannen zal vooraf ter beschikking moeten worden gesteld voor de inhoudelijke voorbereiding van de sessie. Vragen en onderwerpen ter bespreking:

 • De vertaling van de strategische focus en toekomstrichting van de kliniek naar het opleiden van personeel.
 • Waar liggen de verbetermogelijkheden in het SOP en de gekozen opleidingsactiviteiten?
 • Wat zijn de afwijkingen in de uitvoering geweest in de afgelopen jaren ten opzichte van het strategisch opleidingsplan en specifiek de geplande opleidingsactiviteiten?
 • Tot welke verbeteringen in uw SOP leidt deze reflectie ?
 • Hoe heeft u gewerkt aan de borging van het strategisch opleidingsbeleid?
 • Zijn er relaties gelegd met de thema’s kwaliteitsbevordering, organisatieontwikkeling, implementatie ZKN Cao en personeelsbeleid? Zo ja, welke?

De bijeenkomst vindt plaats in Zoetermeer en wordt verzorgd door Jandirk Pronk. U bent vanaf 12:00 uur welkom voor een lunch. De sessie start om 12:30 uur en zal duren tot uiterlijk 16:30 uur.

 

Inschrijven voor deze cursus

Weg vrij voor aansluiting op LSP!
Goed nieuws voor klinieken die willen aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). In april 2016 heeft ZKN zich aangemeld bij de Vereniging Zorgverleners voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Eind november ontving ZKN bericht dat zij is toegelaten tot de VZVZ. Dit betekent dat softwareleveranciers van klinieken en klinieken zelf de aansluiting op het LSP kunnen realiseren. Met de aansluiting kunnen klinieken elektronisch actuele medicatie overzichten opvragen.

Informatiebijeenkomst “Aansluiting op het LSP”
Dinsdag 14 februari organiseert ZKN samen met de VZVZ van 12.30 – 15.00 uur een ZKN Academie “Aansluiting op het LSP”. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over VZVZ, de huidige en toekomstige mogelijkheden van het LSP en de voordelen voor medicatiebewaking in uw kliniek. Tevens worden de randvoorwaarden en de benodigde stappen toegelicht om op het LSP aan te sluiten. Uiteraard is er ruimte om in te gaan op alle vragen.

Programma
• 12:30 Zaal open en inloop met een broodje
• 13:00 Start voorlichting door Irma Jongeneel, VZVZ
• 15:00 Einde

Inschrijven voor deze cursus

ZKN organiseert dit jaar tweemaal een Opfriscursus risicomanagement. De cursus start met een korte uitleg over de onderwerpen PRI en het analyseren van incidenten. Deze cursus is opgezet om het risicomanagement op te frissen en zal met een tweetal methodes worden geoefend in verschillende werkvormen. De cursus is zeer interactief met ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

De cursus veronderstelt basiskennis van deze twee onderwerpen en is met name geschikt voor kliniekmedewerkers die leidinggeven of deelnemen aan het uitvoeren van een PRI en/of zitting nemen in een VIM-team. Aan het einde van de cursus heeft u uw vaardigheden voor het uitvoeren van de PRI of het analyseren van incidenten opgefrist en aangescherpt. Tevens krijgt u handvatten mee hoe u deze onderwerpen in uw eigen organisatie onderdeel laat zijn van het proces van continu verbeteren.

De cursus is het meest effectief als u eigen casuïstiek (incidentmeldingen of risicovolle processen) meeneemt, die u ter plaatse analyseert/een PRI op uitvoert. Dit zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Deze cursus wordt voor leden en kandidaat-leden van ZKN kosteloos aangeboden door Chantal Aarts van Vos Advies. Er wordt voor een lunch gezorgd.

Inschrijven voor deze cursus

Voor leden van ZKN biedt DERAAD Presentatietrainingen de mediatraining ‘Bewust in de media’ aan. De training is gericht op de medische praktijk en voor bestuurders, leidinggevenden en woordvoerders van klinieken.

Waarom een mediatraining?
Wanneer u zichtbaarder wilt zijn of voor mediagevoelige kwesties staat, is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. Een media optreden kunt u vergelijken met topsport: het is zaak (veelal live) optimaal te presteren onder druk. Alles wat u zegt en wat u non-verbaal laat zien, wordt langs de meetlat gelegd. Social media maakt de kans op reputatieschade vele malen groter dan pakweg 10 jaar geleden. Een enkele uitglijder kan u nog jaren achtervolgen. Omgekeerd kan één goed optreden in de media ervoor zorgen dat u een blijvende, betrouwbare bron voor de media bent. Topsport dus, omdat een optreden in de media uitdagend, complex en spannend is.

Doel van de training Bewust in de media
Wij helpen u met een doelgerichte voorbereiding zodat u relaxt en uitgerust met de juiste bagage een interview ingaat en u meer controle heeft over uw antwoorden. Door de training voorkomt u uitglijders, verbetert uw inzicht in de vele valkuilen en wordt de authenticiteit van uw presentatie versterkt. De volgende onderwerpen en vragen komen aan bod:

 • Hoe voorkomt u dat uw citaten met u aan de haal gaan
 • Hoe kunt u zich beschermen tegen valkuilen en strikvragen?
 • Hoe kunt u profiteren van uw verbale en non-verbale kwaliteiten?
 • Hoe zorgt u ervoor dat een optreden in de media u daadwerkelijk iets geeft?
 • Hoe repareert u het beste een uitglijder in de media?
 • Hoe gaat u om met de camera en de interviewer?
 • Hoe kunt u het interviewgesprek sturen?
 • Hoe gaat u om met intimiderende media?

Resultaat: Uitstraling van expertstatus; toegankelijk, prettig zelfverzekerd en kundig. U bent ontspannen, hebt een heldere boodschap en hebt tegelijkertijd aandacht voor uw omgeving. U bent in staat om het gesprek te beïnvloeden dan wel te sturen, uzelf te positioneren en zichtbaar te maken. U weet wat u uitstraalt en wat de effecten zijn van uw houding en gedrag, wat bij u past en wat zeker niet. U bent in staat om, ook onder druk, de beste versie van uzelf te laten zien.

Aanmelden: verstuur een mail aan marianne@deraadtrainingen.nl met cc. aan hugo.meulblok@zkn.nl met vermelding van uw naam, functie en kliniek. Indien u op 20 maart niet in de gelegenheid bent, kunt u zich ook al opgeven voor 10 mei a.s.

Kosten: De training Bewust in de media is een betaalde training. Kosten voor deelname bedragen speciaal voor leden van ZKN €700,- per deelnemer (ex. BTW). U ontvangt na aanmelding per mail een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

Trainers: Marianne de Raad, Robert Heukels en Zabeth van Veen (trainers DERAAD presentatie). Referenties zijn opvraagbaar.

Deze workshop is bestemd voor medewerkers die de eisen van de vervoersregelgeving (ADR) moeten vertalen in werkinstructies voor de kliniek en betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Resultaat
Aan het eind van de workshop heeft u op maat geschreven werkinstructies voor:

 • Verpakken en afgifte sza
 • Eigen vervoer zuurstof flessen
 • Verpakken diagnostische monsters (UN 3373)
 • Eigen vervoer niet steriele materialen
 • Afgifte leeg ongereinigde verpakkingen en - afgedankte verpakkingen gevaarlijke stoffen

Vorm workshop
Josephine van Ruitenbeek erkend veiligheidsadviseur van JMA doorloopt tijdens de workshop voorbeeld-werkinstructies. Ze legt uit wat geregeld moet worden om te voldoen aan de eisen van het ADR. U krijgt deze voorbeeld-instructies in “word” ter beschikking en neemt hiervoor uw eigen laptop mee. Na uitleg maakt u deze voorbeelden op maat voor uw kliniek. Hierbij kunnen vragen worden gesteld aan de veiligheidsadviseur. U gaat met op maat uitgewerkte werkinstructies naar huis en implementeert deze werkinstructies in uw kliniek. U ontvangt een certificaat van deelname.

Aanmelden: Via info@jmamilieuadvies.nl met c.c. aan hugo.meulblok@zkn.nl. Vermeldt hierbij uw naam, functie, kliniek en de gewenste workshopdatum. U ontvangt na aanmelding per mail een bevestiging, routebeschrijving en een factuur. U ontvangt tevens een opdracht ter voorbereiding van de workshop.

Locaties en data
De workshops worden regionaal aangeboden, verspreid over het land, op de volgende data:

 • Woensdag 22 maart 2017, 13.00-17.00 uur, Utrecht
 • Maandag 10 april 2017, 13.00-17.00 uur, Eindhoven
 • Donderdag 18 mei 2017, 13.00-17.00 uur, Amsterdam
 • Donderdag 8 juni 2017, 13.00-17.00 uur, Dordrecht

Bij ruime aanmeldingen worden tevens workshops in het najaar 2017 georganiseerd. Per workshop geldt een minimum van 6 - en een maximum van 10 deelnemers.De workshop is een betaalde training. De kosten bedragen €275,- per deelnemer exclusief BTW voor 1 workshop van 4 uur. Inbegrepen zijn digitaal lesmateriaal, koffie/thee, lekkers. JMA draagt 7,5 % fee af per deelnemer aan ZKN.

De workshop kan op verzoek tevens bij de leden worden georganiseerd. Hierbij zorgen klinieken zelf voor een zaal, laptop/beamer en versnaperingen. Een incompany workshop kan voordelig zijn indien uw organisatie bestaat uit meerdere locaties en er sprake is van meerdere verantwoordelijke personen per locatie. Er geldt dan een gereduceerd opmaattarief, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Eén van de meest effectieve en krachtige managementinstrumenten bij het besturen van een organisatie is de planning- en control cyclus van HR in combinatie met het strategische opleidingsbeleid. Wij noemen dit kort de HR Cyclus waarvan de methodiek is opgenomen in de cao ZKN.

Voor directeuren, leidinggevenden en HR professionals organiseert ZKN in februari en in juni een tweetal ZKN Academies die worden verzorgd door Rob Benschop van de Copgroep. Hier gaan we in op de praktische toepassing van de HR cyclus in de dagelijkse praktijk. Doel is om inzicht en vaardigheden te verschaffen om de HR cyclus “van papier af te krijgen” en te kunnen toepassen.

De themamiddag biedt:

 • De verbinding tussen opleidingsplan en HR cyclus (twee zijden van de zelfde munt)
 • Een inleiding in arbeidsverhoudingen (besturing van een organisatie)
 • Het belang van een goed HR beleid (betrekken en ontwikkelen van medewerkers)
 • Een introductie van de HR Cyclus (binden en boeien)
 • De kaders die ZKN voor leden al beschikbaar heeft (vanuit de bestaande beleidskaders)
 • Handvatten voor een succesvolle toepassing van de HR Cyclus (van theorie naar praktijk)
 • Een actiegerichte benadering voor doelmatige operationalisering (een succesvolle toepassing)

 De groepsgrootte is maximaal 15 personen om een goede interactie te kunnen bereiken.

Inschrijven voor deze cursus

Het ZKN-keurmerk behalen en behouden is geen eenvoudige opgave. Omdat er nogal wat bij komt kijken, wil ZKN u graag daar bij helpen. ZKN biedt daarom samen met Kiwa de gratis ZKN Academie | ZKN-keurmerk behalen aan.

Doelgroep voor deze ZKN Academie zijn verantwoordelijke functionarissen voor het invoeren en up-to-date houden van het ZKN-keurmerk (bv. de directeur, locatiemanager of kwaliteitsfunctionaris). De cursus is zowel geschikt voor kandidaat-leden die het ZKN-keurmerk willen halen, als voor ZKN-keurmerk klinieken die hun kwaliteit- en veiligheidsysteem willen verbeteren en zich goed willen voorbereiden op de opvolgingsaudit of hercertificering.

Marian Lacunes Kiwa auditor voor het ZKN-keurmerk verzorgt deze ZKN Academie en geeft een toelichting op hoe het ZKN-keurmerk behaald kan worden en getoetst wordt. Aan de hand van de thema's uit de Toetsingscriteria komen vragen aan de orde als:

 • Hoe verloopt een ZKN-keurmerk audit?
 • Waar moet ik op letten bij het opzetten van mijn kwaliteit- en veiligheidssysteem?
 • Wat gaat er vaak mis?
 • Hoe kan ik de toetsingscriteria in mijn kliniek invoeren?

Er is veel ruimte voor uw input en vragen.

Deze cursus wordt twee keer per jaar georganiseerd en wordt goed beoordeeld.

Inschrijven voor deze cursus

Centraal in deze ZKN Academie staat de bespreking van ervaringen met de uitvoering, doorontwikkeling en borging van het strategisch opleidingsbeleid. Hoe kan het Strategisch Opleidingsplan (SOP) u daarin ondersteunen. Hoe kan u realiseren dat het opleidingsbeleid ook na de KPZ subsidieperiode een stevige en vanzelfsprekende positie heeft in de kliniek.

Doel van de bijeenkomst
De SOP’s naar een kwalitatief hoger niveau brengen door:

 • Ervaringen uit te wisselen over het opstellen, uitvoeren en borgen van het SOP
 • Inspireren van elkaar
 • Feedback en advies van en door procesbegeleider, vanuit ZKN en door deelnemers onderling.

Na afloop van de bijeenkomst kan de deelnemende kliniek haar strategisch opleidingsplan verder aanscherpen en verbeteren.

Werkvorm
De ZKN Academie wordt aangeboden als intervisiesessie voor maximaal 8 klinieken. Het strategisch opleidingsplan zal vooraf ter beschikking moeten worden gesteld voor de inhoudelijke voorbereiding van de sessie. Vragen en onderwerpen ter bespreking:

 • De vertaling van de strategische focus en toekomstrichting van de kliniek naar het opleiden van personeel.
 • Waar liggen de verbetermogelijkheden in het SOP en de gekozen opleidingsactiviteiten?
 • Wat zijn de afwijkingen in de uitvoering geweest in de afgelopen jaren ten opzichte van het strategisch opleidingsplan en specifiek de geplande opleidingsactiviteiten?
 • Tot welke verbeteringen in uw SOP leidt deze reflectie ?
 • Hoe heeft u gewerkt aan de borging van het strategisch opleidingsbeleid?
 • Zijn er relaties gelegd met de thema’s kwaliteitsbevordering, organisatieontwikkeling, implementatie ZKN Cao en personeelsbeleid? Zo ja, welke?

De bijeenkomst wordt verzorgd door Jandirk Pronk. U bent vanaf 12:00 uur welkom voor een lunch. De sessie start om 12:30 uur en zal duren tot uiterlijk 16:30 uur.

Inschrijven voor deze cursus

Het ZKN-keurmerk behalen en behouden is geen eenvoudige opgave. Omdat er nogal wat bij komt kijken, wil ZKN u graag daar bij helpen. ZKN biedt daarom samen met Lloyds de gratis ZKN Academie | ZKN-keurmerk behalen aan.

Doelgroep voor deze ZKN Academie zijn verantwoordelijke functionarissen voor het invoeren en up-to-date houden van het ZKN-keurmerk (bv. de directeur, locatiemanager of kwaliteitsfunctionaris). De cursus is zowel geschikt voor kandidaat-leden die het ZKN-keurmerk willen halen, als voor ZKN-keurmerk klinieken die hun kwaliteit- en veiligheidsysteem willen verbeteren en zich goed willen voorbereiden op de opvolgingsaudit of hercertificering.

Birgit Schoenmaker Lloyds auditor voor het ZKN-keurmerk verzorgt deze ZKN Academie en geeft een toelichting op hoe het ZKN-keurmerk behaald kan worden en getoetst wordt. Aan de hand van de thema's uit de Toetsingscriteria komen vragen aan de orde als:

 • Hoe verloopt een ZKN-keurmerk audit?
 • Waar moet ik op letten bij het opzetten van mijn kwaliteit- en veiligheidssysteem?
 • Wat gaat er vaak mis?
 • Hoe kan ik de toetsingscriteria in mijn kliniek invoeren?

Er is veel ruimte voor uw input en vragen.

Deze cursus wordt twee keer per jaar georganiseerd en wordt goed beoordeeld.

Inschrijven voor deze cursus

Eén van de meest effectieve en krachtige managementinstrumenten bij het besturen van een organisatie is de planning- en control cyclus van HR in combinatie met het strategische opleidingsbeleid. Wij noemen dit kort de HR Cyclus waarvan de methodiek is opgenomen in de cao ZKN.

Voor directeuren, leidinggevenden en HR professionals organiseert ZKN in februari en in juni een tweetal ZKN Academies die worden verzorgd door Rob Benschop van de Copgroep. Hier gaan we in op de praktische toepassing van de HR cyclus in de dagelijkse praktijk. Doel is om inzicht en vaardigheden te verschaffen om de HR cyclus “van papier af te krijgen” en te kunnen toepassen.

De themamiddag biedt:

 • De verbinding tussen opleidingsplan en HR cyclus (twee zijden van de zelfde munt)
 • Een inleiding in arbeidsverhoudingen (besturing van een organisatie)
 • Het belang van een goed HR beleid (betrekken en ontwikkelen van medewerkers)
 • Een introductie van de HR Cyclus (binden en boeien)
 • De kaders die ZKN voor leden al beschikbaar heeft (vanuit de bestaande beleidskaders)
 • Handvatten voor een succesvolle toepassing van de HR Cyclus (van theorie naar praktijk)
 • Een actiegerichte benadering voor doelmatige operationalisering (een succesvolle toepassing)

 De groepsgrootte is maximaal 15 personen om een goede interactie te kunnen bereiken.

Inschrijven voor deze cursus

ZKN organiseert dit jaar tweemaal een Opfriscursus risicomanagement. De cursus start met een korte uitleg over de onderwerpen PRI en het analyseren van incidenten. Deze cursus is opgezet om het risicomanagement op te frissen en zal met een tweetal methodes worden geoefend in verschillende werkvormen. De cursus is zeer interactief met ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

De cursus veronderstelt basiskennis van deze twee onderwerpen en is met name geschikt voor kliniekmedewerkers die leidinggeven of deelnemen aan het uitvoeren van een PRI en/of zitting nemen in een VIM-team. Aan het einde van de cursus heeft u uw vaardigheden voor het uitvoeren van de PRI of het analyseren van incidenten opgefrist en aangescherpt. Tevens krijgt u handvatten mee hoe u deze onderwerpen in uw eigen organisatie onderdeel laat zijn van het proces van continu verbeteren.

De cursus is het meest effectief als u eigen casuïstiek (incidentmeldingen of risicovolle processen) meeneemt, die u ter plaatse analyseert/een PRI op uitvoert. Dit zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Deze cursus wordt voor leden en kandidaat-leden van ZKN kosteloos aangeboden door Chantal Aarts van Vos Advies. Er wordt voor een lunch gezorgd.

Inschrijven voor deze cursus

Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl

Sponsors ZKN

ZKN wordt ondersteund door: