Het bestuur van ZKN bestaat uit zeven directieleden werkzaam bij ZKN-klinieken. Elk bestuurslid heeft een eigen portefeuille. Dit kan zijn op het gebied van Financiering & Contractering, Kwaliteit & Veiligheid en Arbeidszaken. De portefeuillehouder vertegenwoordigt het Bestuur bij externe overleggen. 


Samenstelling Bestuur

Jak Dekker, voorzitter, directeur/eigenaar Equipe zorgbedrijven
Irene Groenink-Verboon, vicevoorzitter, directeur/eigenaar Annatommie mc 
Steven Gaastra, penningmeester, directeur Centrum Oosterwal 
Tom Cohen, bestuurslid, algemeen directeur Oogcentrum Noord-Holland
Bram ter Harmsel, bestuurslid, directeur/eigenaar Roosevelt kliniek 
Klaas van der Heijden, bestuurslid, medisch directeur Kliniek ViaSana 
Hanneke Klopper, bestuurslid, directeur Rugpoli


Voordracht Bestuur

Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het Bestuur of door tien leden van ZKN. De voordracht van het Bestuur wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering besproken. De bestuursleden van ZKN worden benoemd voor drie jaar. Uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming treedt een bestuurslid af. Echter een bestuurslid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen en herbenoemd worden.

Contactgegevens

Zilverstraat 69, 2718 RP,
Postbus 340, 2700 AH,
Zoetermeer
Tel +31 (0)70 -317 79 80
info@zkn.nl